Hukvaldské pověsti 2024

PREMIÉRA PŘEDSTAVENÍ: NEDĚLE 23. ČERVNA 2024 V 18.30 v přírodním amfiteátru Hukvaldy 

Po úspěšném uvedení naší dětské opery "Peřiny" se v letošním roce budeme na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka prezentovat světovou premiérou zpěvohry Hukvaldské pověsti.

Libreto: Renata Svobodová a David Kříž

Hudba: Jiří Kryštof Najvar

Režie: David Kříž a Renata Svobodová

Hudební nastudování: Tomáš Stanček

Dirigent: Tomáš Stanček

Kostýmy a scéna: Renata Svobodová a David Kříž

Produkce D2-15: Filip Kolmačka a Patrik Dundálek

DIVADLO 2-15 BRNO

Osoby a obsazení:

POVĚST "HÚKALKY"

Matka: Simona Mrázová

Děti: Magdaléna Blachutová, Kira Dinterová, Kateřina Sochová,

Melody El Hakim, Anna-Magdalena Lahodová, Anna Husáková

Členky sboru Coloreton při ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2

Sbormistr: Silvie Młynarczyková

Húkalky: Děti z ZŠ Leoše Janáčka

(jména dětí a souboru dodá p. vedoucí Silvie Jati ze ZŠ Hukvaldy)

Lesní duch: Lukáš Oleják

POVĚST "JAK V DRÁŽKÁCH STRAŠILO"

Mlynář Franz: Jakub Libánek

Děvečka Máří: Nela Skarková

Děvečka Tereza: Silvie Młynarczyková

Julie: Nela Skarková

Anča: Silvie Młynarczyková

Karel: Daniel Tomáš

Přestávka

POVĚST "JAK ŠVEC CHYTIL MORU"

Švec Josef: Daniel Tomáš

Mora/Běta: SilvieMłynarczyková

Mlynář: Jakub Libánek

Kořenářka: Nela Skarková

Farář: Lukáš Oleják

_________________________________

Instrumentální ansámbl

Flétna: Petra Olajcová

Klarinet: Daniel Svoboda

Housle: Julie Černá

Violoncello: Judita Šprochova

Klavír: Jiří Janík

Perkuse: Daniel Figura

HUKVALDSKÉ POVĚSTÍ

Hra se zpěvy "Hukvaldské pověsti" se odehrává při Svatojánské noci. Šestero dítek si neukázněně hraje a zlobí svoji maminku. Ta je ve vzteku pošle pryč. Děti se tedy vypraví do lesa hledat poklad. Nehlídají si však cestu a čas. Přijde noc a děti zůstanou v lese ztracené. Zachrání je lesní duch, který je kouzlem promění v Húkalky. Matka své děti v slzách hledá, avšak marně. Ani po roce nepřestává doufat v jejich návrat. Je stále více smutná. Síla její lásky je ale velká. Každý večer chodí ztraceným dětem předčítat z knihy pověstí. Po roce nastává opět Svatojánská noc. Matka sedí na pařezu a předčítá pověsti: "Jak v Drážkách strašilo", jenž vypráví příběh o mlynáři, který šidil své nádeníky a děvečky. Když chtěl po jedné hodit mlýnským kamenem, klesl pod jeho tíhou, zemřel a stal se duchem... Matka pokračuje pověstí o Ševci, který chytil Moru. Mora je stvoření, které je přes den dívkou a v noci čarodějnicí, jenž straší toho, do koho se zamilovala… Když matka dočte poslední řádky pověstí, vrcholí čas Svatojánské noci. Protože oddaně četla svým dítkům po celý rok, promění duch lesa Húkalky zpět v její děti.